Sidonia
MAZUR

Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období Sidonia MAZUR

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Opravný rozpočet č. 6/2013 (rozprava)

24-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-24(9)

Ochrana zvířat během přepravy (rozprava)

11-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-11(15)

Vysvětlení hlasování

22-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-22(14)

Situace etnických menšin v Íránu (rozprava)

14-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-14(16.3)