Please fill this field
Sidonia MAZUR Sidonia MAZUR
Sidonia MAZUR
Polsko

Datum narození : , Kraków

7. volební období Sidonia MAZUR

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polsko)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“ Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

20-09-2012 BUDG_AD(2012)491064 PE 491.064v02-00 BUDG
Sidonia MAZUR

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o stanovení společného protokolu pro oslavy Dne Evropy ve všech členských státech

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Nevzato v potaz
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Hannu TAKKULA Jean Louis COTTIGNY Santiago FISAS AYXELÀ Joseph DAUL Alejandro CERCAS Sidonia MAZUR Salvador GARRIGA POLLEDO Andrej PLENKOVIĆ Dominique RIQUET José Manuel FERNANDES Francisco SOSA WAGNER
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 77 - 23-01-2014

Písemné prohlášení o označování masa a drůbežích výrobků z rituálně poražených zvířat

09-09-2013 P7_DCL(2013)0011 Nevzato v potaz
Morten MESSERSCHMIDT Janusz WOJCIECHOWSKI Sidonia MAZUR Rolandas PAKSAS Jörg LEICHTFRIED Nadja HIRSCH Cristiana MUSCARDINI Mara BIZZOTTO Andrea ZANONI Juozas IMBRASAS Pavel POC Róża THUN UND HOHENSTEIN
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 48 - 10-12-2013

Písemné prohlášení ve věci snahy Polska uspořádat II. letní olympijské hry mládeže v roce 2014 v Poznani

11-11-2009 P7_DCL(2009)0061 Nevzato v potaz
Filip KACZMAREK Andrzej GRZYB Marek SIWIEC Sidonia MAZUR Konrad SZYMAŃSKI
Datum zahájení : 11-11-2009
Platné do : 25-02-2010
Počet signatářů : 51 - 26-02-2010

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.