Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt