Norica
NICOLAI

Návrhy usnesení - 7. volební období Norica NICOLAI

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu