• Norica   NICOLAI  

Norica NICOLAI : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
STANOVISKO o zaostávajících regionech v Evropské unii  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
STANOVISKO k urychlení inovací v oblasti čisté energie  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 
STANOVISKO k hospodářským politikám eurozóny  
- REGI_AD(2017)606263 -  
-
REGI 
STANOVISKO k mezinárodní správě oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 
STANOVISKO ke kosmické strategii pro Evropu  
- AFET_AD(2017)601237 -  
-
AFET 
STANOVISKO ke kosmické strategii pro Evropu  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 
STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2015 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům  
- REGI_AD(2017)592212 -  
-
REGI 
STANOVISKO k integrované politice Evropské unie pro Arktidu  
- PECH_AD(2016)592195 -  
-
PECH 
STANOVISKO k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 
STANOVISKO k přístupu MSP k finančním prostředkům a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů  
- REGI_AD(2016)580519 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES  
- PECH_AD(2016)578545 -  
-
PECH 
STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům  
- REGI_AD(2015)567811 -  
-
REGI 
STANOVISKO k využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu  
- PECH_AD(2015)549450 -  
-
PECH