• Norica   NICOLAI  

Norica NICOLAI : Otázky k ústnímu zodpovězení - 8. volební období 

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu