Norica
NICOLAI

Parlamentní otázky - 7. volební období Norica NICOLAI

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Provádění strategie EU pro Podunají

06-03-2014 O-000046/2014 Komise

EU law versus Member State legislation EN

05-03-2013 E-002555/2013 Komise

Zadržení Maryam Bahremanové v Íránu

20-06-2011 E-006356/2011 Komise

Local government reorganisation in Romania EN

10-06-2011 E-006044/2011 Komise

Situace v Náhorním Karabachu

31-05-2011 O-000141/2011 Komise

Romanian justice system EN

12-04-2011 E-003913/2011 Komise

Změna maďarské ústavy

30-03-2011 O-000073/2011 Komise

Změna maďarské ústavy

30-03-2011 O-000072/2011 Rada