Norica
NICOLAI

Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období Norica NICOLAI

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Situace na Srí Lance (rozprava)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.3)

Útoky proti informačním systémům (rozprava)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(18)

Vzahy mezi EU a Čínou (rozprava)

13-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-13(18)