Norica
NICOLAI

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 7. volební období Norica NICOLAI

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN

05-12-2013 A7-0441/2013 PE 516.612v02-00 AFET
Reinhard BÜTIKOFER

ZPRÁVA o zabíjení na základě pohlaví: chybějící ženy?

28-06-2013 A7-0245/2013 PE 510.639v02-00 FEMM
Antigoni PAPADOPOULOU

ZPRÁVA o právech žen v přistupujících balkánských zemích

04-04-2013 A7-0136/2013 PE 502.079v02-00 FEMM
Marije CORNELISSEN

ZPRÁVA o situaci žen v severní Africe

25-02-2013 A7-0047/2013 PE 500.576v02-00 FEMM
Silvia COSTA

ZPRÁVA o odstranění genderových stereotypů v EU

06-12-2012 A7-0401/2012 PE 491.091v02-00 FEMM
Kartika Tamara LIOTARD

ZPRÁVA o kybernetické bezpečnosti a ochraně

17-10-2012 A7-0335/2012 PE 489.358v02-00 AFET
Tunne KELAM

ZPRÁVA o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii

11-10-2011 A7-0338/2011 PE 469.951v03-00 AFET
Nicole KIIL-NIELSEN

ZPRÁVA o podnikání žen v malých a středních podnicích

31-05-2011 A7-0207/2011 PE 458.779v02-00 FEMM
Marina YANNAKOUDAKIS