Please fill this field
Norica NICOLAI Norica NICOLAI
Norica NICOLAI
Rumunsko

Datum narození : , Sinaia

8. volební období Norica NICOLAI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředsedkyně
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředsedkyně

Národní strany

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Rumunsko)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Rumunsko)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov

Náhradnice

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Právní stát v Rumunsku (rozprava) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-130-0000)

Ázerbájdžán, zejména případ Mehmana Husejnova RO

17-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-17(4-047-0000)

Ázerbájdžán, zejména případ Mehmana Husejnova RO

17-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-17(4-049-0000)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii EU pro jadransko-jónský region

23-06-2015 PECH_AD(2015)552090 PE552.090v03-00 PECH
Norica NICOLAI

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014

19-12-2018 REGI_AD(2018)628643 PE628.643v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

STANOVISKO o zaostávajících regionech v Evropské unii

31-01-2018 PECH_AD(2018)612274 PE612.274v02-00 PECH
Nicola CAPUTO

STANOVISKO k urychlení inovací v oblasti čisté energie

08-12-2017 REGI_AD(2017)610699 PE610.699v02-00 REGI
Monika SMOLKOVÁ

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace

Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO

17-01-2019

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO

17-01-2019

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO

17-01-2019

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o mezinárodním mapování plovoucích odpadkových skvrn

12-09-2016 P8_DCL(2016)0093 Nevzato v potaz
Alain CADEC Angélique DELAHAYE Ricardo SERRÃO SANTOS Simona BONAFÈ Marco AFFRONTE Norica NICOLAI Linnéa ENGSTRÖM Remo SERNAGIOTTO Werner KUHN Liadh NÍ RIADA
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 86 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o dětech, které zůstaly v zemích původu, zatímco rodiče pracují v zahraničí

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Nevzato v potaz
Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Cătălin Sorin IVAN Daciana Octavia SÂRBU Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Norica NICOLAI Sergei STANISHEV Patricija ŠULIN Inés AYALA SENDER
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 59 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o dostupnosti bydlení pro zranitelné komunity

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Nevzato v potaz
Damian DRĂGHICI Norica NICOLAI Daciana Octavia SÂRBU Sirpa PIETIKÄINEN Cătălin Sorin IVAN Benedek JÁVOR Ilhan KYUCHYUK Stefan ECK Terry REINTKE Nedzhmi ALI Tomáš ZDECHOVSKÝ Mircea DIACONU Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Nicola CAPUTO
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 91 - 13-12-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.