Philippe
JUVIN

Parlamentní otázky - 7. volební období Philippe JUVIN

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

VP/HR - práva žen v Afghánistánu

18-02-2014 E-001838/2014 Komise

Fight against childhood cancer EN

28-06-2013 E-007715/2013 Komise

Indoor air quality EN

24-06-2013 E-007441/2013 Komise

Collective redress EN

19-12-2012 E-011593/2012 Komise

Indoor air quality EN

20-12-2011 E-012610/2011 Komise

The European Hospital of Kabul EN

21-10-2011 E-009913/2011 Komise

Shale gas and oil exploration EN

20-04-2011 E-004277/2011 Komise