Philippe
JUVIN

Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období Philippe JUVIN

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zdraví zvířat (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.3)

Tlaková zařízení (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.12)