Philippe JUVIN : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francie)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Íránem
  • 19-01-2017 / 19-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

Au travers de ce rapport, le Parlement européen exprime son soutien à la décision du Conseil portant approbation de la conclusion par Eurojust de l’accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Danemark. Depuis le traité de Lisbonne, le Danemark dispose d’un statut particulier dans le domaine de la justice pénale, cet État membre ayant toutefois souhaité participer davantage aux activités d’Eurojust, la conclusion d’un accord de coopération était donc nécessaire. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport Eickhout sur l’instauration de normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds. La mise en place d’objectifs ambitieux dans ce secteur est essentielle afin que l’Union européenne respecte ses engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 

Je me suis prononcé en faveur de ce rapport sur la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Il permettra de réviser la directive dite «véhicules propres» afin de mettre en place des exigences minimales pour la passation de marchés publics tout en laissant aux États membres une certaine marge de manœuvre en termes de mise en œuvre, y compris dans le choix de la technologie.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech