Silvia
COSTA

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období Silvia COSTA

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise

20-03-2018 CULT_AD(2018)616606 PE616.606v03-00 CULT
Mircea DIACONU