Silvia
COSTA

Příspěvky při rozpravách v plénu - 8. volební období Silvia COSTA

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Složení Parlamentu IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-153-0000)

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava) IT

28-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-28(4-009-0000)

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava) IT

28-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-28(4-033-0000)

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (rozprava) IT

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-075-0000)

Azylový a migrační fond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) IT

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-219-0000)

Zavedení programu Evropský sbor solidarity (rozprava) IT

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-090-0000)

Program Práva a hodnoty (rozprava) IT

16-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-16(3-633-0000)

Nová evropská agenda pro kulturu (krátké přednesení) IT

10-12-2018 P8_CRE-REV(2018)12-10(1-248-0000)

Pracovní program Komise na rok 2019 (rozprava) IT

23-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-23(2-365-0000)

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (rozprava) IT

11-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-11(2-456-0000)

Provádění strategie EU pro mládež (rozprava) IT

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(3-660-0000)

Ochrana dětí v rámci migrace (rozprava) IT

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(1-300-0000)