• Vicky   FORD  

Vicky FORD : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k „Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu“  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
STANOVISKO Občanskoprávní úprava v oblasti robotiky  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) – Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru  
- IMCO_AD(2015)539869 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013  
- IMCO_AD(2015)551771 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): současný stav a výhled do budoucnosti  
- IMCO_AD(2015)541631 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy  
- IMCO_AD(2015)546596 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní  
- IMCO_AD(2015)539571 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014  
- IMCO_AD(2014)537327 -  
-
IMCO