Vicky
FORD

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 7. volební období Vicky FORD

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě o provádění za rok 2013: vývoj a uplatňování technologie na zachycování a ukládání uhlíku v Evropě

07-11-2013 ITRE_AD(2013)516706 PE 516.706v02-00 ITRE
Vicky FORD