Vicky
FORD

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 7. volební období Vicky FORD

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o přispění družstev k překonání krize

12-06-2013 A7-0222/2013 PE 506.085v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZPRÁVA o řízení kvality evropské statistiky

14-02-2012 A7-0037/2012 PE 478.483v02-00 ECON
Edward SCICLUNA