Vicky
FORD

Otázky k písemnému zodpovězení - 8. volební období Vicky FORD

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Turtle doves EN

21-07-2015 E-011722/2015 Komise

Data centres EN

17-06-2015 E-009889/2015 Komise