• Franz   OBERMAYR  

Franz OBERMAYR : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou  
- INTA_AD(2018)619364 -  
-
INTA