Please fill this field
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Bilbao

Úvodní stránka Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Členka

BUDG
Rozpočtový výbor
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradnice

CONT
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
ECON
Hospodářský a měnový výbor
DANZ
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Poslední činnosti

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (pokračování rozpravy) ES

14-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-14(1-083-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Systematic and coordinated push‑backs by the Greek authorities EN

03-09-2020 E-004816/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Karlo RESSLER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg