Please fill this field

Vyhledávání

Asistenti Typ Poslanci
Sean O SHEA
Místní asistenti
Mick WALLACE
Barbara Anne O'BRIEN
Místní asistenti
Billy KELLEHER
Edwin O'CONNELL
Akreditovaní asistenti
Giuliano PISAPIA
Elizabeth O'DEA
Místní asistenti
Grace O'SULLIVAN
Louis O'HARA
Místní asistenti
Chris MACMANUS
HANNAH MIRIAM O'KANE
Akreditovaní asistenti
Mairead McGUINNESS
Eadaoin Brid O'SULLIVAN
Akreditovaní asistenti
Clare DALY
Maxime OBE
Akreditovaní asistenti (sdružení)
Hildegard BENTELE
Stefan BERGER
Daniel CASPARY
Christian DOLESCHAL
Lena DÜPONT
Christian EHLER
Markus FERBER
Michael GAHLER
Jens GIESEKE
Niclas HERBST
Monika HOHLMEIER
Peter JAHR
Peter LIESE
Norbert LINS
David McALLISTER
Marlene MORTLER
Angelika NIEBLER
Markus PIEPER
Dennis RADTKE
Christine SCHNEIDER
Sven SCHULZE
Andreas SCHWAB
Ralf SEEKATZ
Sven SIMON
Sabine VERHEYEN
Axel VOSS
Marion WALSMANN
Manfred WEBER
Rainer WIELAND
Ondrej OBERGRUBER
Poskytovatelé služeb
Mikuláš PEKSA
Claudia OBERHAUSER
Místní asistenti
Angelika NIEBLER
Načíst více
Asistenti pro funkci místopředsedy/pro funkci kvestora
Asistenti místopředsedů a kvestorů jsou dočasní zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří jsou místopředsedovi nebo kvestorovi nápomocni při výkonu jeho funkce, zejména při schůzích předsednictva, kvestorů nebo jejich pracovních skupin, a při plnění povinností spadajících do jejich působnosti. Pracují pod vedením a z pověření příslušného místopředsedy nebo kvestora a mohou se rovněž účastnit pracovních cest v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými předsednictvem.
Akreditovaní asistenti
Akreditovaní parlamentní asistenti jsou osoby, které si vybere evropský poslanec nebo několik evropských poslanců (tvořících sdružení) a které jsou zaměstnány na základě přímé smlouvy s Evropským parlamentem (EP). Pracují v prostorách Parlamentu v jednom ze tří pracovních míst – v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku – a poskytují přímou asistenci poslancům v jejich práci, pod jejich vedením a na jejich odpovědnost na základě vzájemné důvěry.
Místní asistenti
Místní asistenti jsou fyzické osoby, které uzavřely pracovní smlouvy s poslanci a poskytují jim asistenci v členských státech, v nichž byli poslanci zvoleni. Tyto smlouvy se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Poskytovatelé služeb
Poskytovatel služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb s poslancem za účelem poskytování asistence v členském státě, v němž byl poslanec zvolen. Poskytované služby musí být cílené, podrobně popsané a musí přímo souviset s výkonem mandátu poslance. Tato smlouva se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Osoby pověřené prováděním plateb
Osoby pověřené prováděním plateb jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají v členském státě řádné oprávnění k tomu, aby odborně zpracovávaly daňové otázky a otázky sociálního zabezpečení (podle vnitrostátního práva a případně podle práva Unie) vyplývající z pracovních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb uzavřených poslancem.
Stážisté
Stážisté jsou osoby, které uzavřely s poslancem dohodu o stáži. Tyto stáže přispívají k evropskému vzdělávání a odborné přípravě a umožňují lépe pochopit fungování Parlamentu. Mohou být vykonávány jak v kancelářích Parlamentu, tak v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.
Více informací naleznete v oddíle Ustanovení týkající se zaměstnanců.