Niels FUGLSANG Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Kobenhavn

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) Niels FUGLSANG

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg