Laura FERRARA : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Stedfortræder 

Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand 

Seneste aktiviteter 

Kontakt