Miriam DALLI : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU 

Stedfortræder 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt