Jytte GUTELAND : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Forbindelserne med Iran 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt