Javier NART : Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand 

Erklæring om skikkelig adfærd 

Kontakt