Evelyne GEBHARDT : Hjem 

Næstformand 

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Medlem 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

Stedfortræder 

Retsudvalget 

Seneste aktiviteter 

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt