Evin INCIR : Hjem 

Næstformand 

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Udviklingsudvalget 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Kontakt