Josianne CUTAJAR : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand 

Stedfortræder 

Transport- og Turismeudvalget 
Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Seneste aktiviteter 

Kontakt