Alex AGIUS SALIBA Alex AGIUS SALIBA
Alex AGIUS SALIBA

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Malta - Partit Laburista (Malta)

Fødselsdato : , Pieta

Skyggeordfører for udtalelse Alex AGIUS SALIBA

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg