Alex AGIUS SALIBA Alex AGIUS SALIBA
Alex AGIUS SALIBA

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Malta - Partit Laburista (Malta)

Fødselsdato : , Pieta

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) Alex AGIUS SALIBA

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg