Veuillez remplir ce champ
Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Slovenien - Socialni demokrati (Slovenien)

Fødselsdato : ,

Hjem Milan BRGLEZ

Medlem

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
D-RU
Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

Stedfortræder

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
D-CN
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Seneste aktiviteter

En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet (forhandling) SL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-074-5000)
Bidrag til plenardebatter

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] SL

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Predlog uredbe Komisije brez zadržkov pozdravljam, predvsem v luči nujnosti njegovega sprejema in prilagojene namembnosti, saj posebej omogoča naložbe za krepitev evropskih zdravstvenih sistemov in njihovih odzivov v času krizne situacije. Sposobnost organizacije, materialnih zmogljivosti in predvsem pa zmožnosti človeških virov v zdravstvenih sistemih bodo odločilni v tej fazi neposrednega boja proti širitvi virusa. Nato so tu mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU in torej zaposlujejo večji delež državljank in državljanov. Aktualni predlog uredbe omogoča širok nabor finančnih instrumentov, ki imajo lahko pomemben učinek pri reševanju likvidnostnih težav omenjenih gospodarskih subjektov. Pri čemer pa je nujno poudariti, da je odgovornost vlad držav članic in ne nazadnje vodstva podjetij, da bodo te finančne stimulacije imele najbolj neposreden pozitivni učinek za delavce oz. zaposlene. Evropski parlament, z izvedbo današnjega ad hoc plenarnega zasedanja svojih več kot 700 članov in z možnostjo oddaljenega glasovanja, kaže na dejstvo, da je parlamentarizem temeljna varovalka (evropskega) demokratičnega sistema tudi v takih izrednih razmerah. Prepričan sem, da bodo države članice iz te krize ne samo izšle kot zmagovalke, temveč okrepljene z novimi izkušnjami in znanji, predvsem pa s splošnim spoznanjem in potrditvijo, da sta solidarnost in usklajeno delovanje ključna ne samo za razvoj, ampak predvsem obstoj močne (socialne) Evrope.

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise SL

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

. – Predlog uredbe, ki predstavlja nujni in pomembni odziv na svetovno pandemijo novega koronavirusa (COVID-19), sem brez zadržka podprl. Vse evropske države so sprejele številne (bolj ali manj stroge) ukrepe za zajezitev širitve novega virusa, s katerimi so močno omejile potek normalnega delovanja držav ter življenja njihovih prebivalk in prebivalcev. Za usklajevanje nacionalnih socialno-ekonomskih ukrepov je bil zato potreben in tudi pričakovan takojšnji, skupni in usklajen odziv Evropske unije. Ključno vlogo pri reševanju trenutne zdravstvene krize predstavlja javni zdravstveni sistem posamezne države članice. Prednostna skrb v trenutni fazi pandemije mora biti zagotovitev vseh potrebnih sredstev (medicinskih pripomočkov) in karseda varnih pogojev za delo vseh zdravstvenih delavcev, ki zagotavljajo zdravje in zaščito naših državljanov. Za to in za spopadanje z odpravljanjem kasnejših, predvsem socialnih in gospodarskih posledic virusa, so potrebna vsa razpoložljiva sredstva, ki jih zagotavlja evropska solidarnostna klavzula. Do sedaj, bolj natančno od leta 2002, ko je bila sprejeta uredba o Solidarnostnem skladu EU, je bila ta predvidena zgolj za naravne nesreče. Aktualni predlog uredbe pa obseg klavzule razširja tudi na primere večjih groženj na področju javnega zdravja. Čeprav reaktiven, je prav ta odziv dokaz, da je Evropska unija sposobna prilagajati svoje zakonodajne okvire potrebam, ki jih narekujejo izredne razmere. (Ne pozabimo, da je Evropski parlament že v decembru 2019 podnebne in okoljske razmere opredelil kot izredne.) Skozi pravno logiko subsidiarnosti in v duhu evropske solidarnosti pričujoči mehanizem omogoča finančno pomoč državam članicam, ki same ne zmorejo v zadostni meri zagotoviti podpore zdravstveni infrastrukturi pri uspešnem spopadanju s kriznimi razmerami. S tem smo pokazali dodatno in dejansko težo pomena solidarnosti, na osnovi katere in zaradi katere je bila Evropska unija pravzaprav ustanovljena. Želim si, da bi tak duh in posledično dejanja prevladala in se še toliko bolj utrdila v pore delovanja Evropske unije tudi po tem, ko bodo evropski narodi izšli iz te krize kot zmagovalci.

Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

På EP NEWSHUB

#ostanidoma in se ob 18. uri pridruži pogovoru z Bojanom Kuljancem, predsednikom Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev @KraljiUlice. 🔜💻https://t.co/truNBnkHSv  https://t.co/rItRdNLkRU 

RT @strankaSD: [V BRANJE] Pismo iz karantene evropskega poslanca @milan_brglez: “Delo(vanje) v krizi in po njej”. Vabljeni k branju! https://t.co/P4cHZe4bl4 

#EP mora biti kot institucija, ki zastopa vrednote #EU, in kot delodajalec tisočim zaposlenim zgled, ne kršitelj delavskih pravic. Kot član #EMPL in #MEP sem pozval pristojne, da skupaj zaščitimo tiste skupine delavcev v #EP, ki so zaradi izbruha #COVIDー19 najbolj ranljivi. https://t.co/oHhgn9UU1y 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg