Hannah NEUMANN : Hjem 

Formand 

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 

Næstformand 

Underudvalget om Menneskerettigheder 

Medlem 

CPDE  
Delegationsformandskonferencen 
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene 

Seneste aktiviteter 

Kontakt