Sylvia LIMMER : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Forbindelserne med Israel 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Stedfortræder 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Seneste aktiviteter 

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (B9-0035/2020) DE  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Den europæiske grønne pagt (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) DE  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt