Sylwia SPUREK : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Delegationen for Forbindelserne med Canada 

Seneste aktiviteter 

En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PL  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt