Giuliano PISAPIA : Hjem 

Næstformand 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Palæstina 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Kontakt