Gina DOWDING : Hjem 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Israel 

Stedfortræder 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Palæstina 

Seneste aktiviteter 

Kontakt