Günther SIDL : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Stedfortræder 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser (B9-0089/2020) DE  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt