Raphaël GLUCKSMANN : Hjem 

Næstformand 

Underudvalget om Menneskerettigheder 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Udvalget om International Handel 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse (B9-0091/2020) FR  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser (B9-0089/2020) FR  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt