Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Hjem 

Næstformand 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

Medlem 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) 

Seneste aktiviteter 

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2020  
- FEMM_AD(2020)646892 -  
-
FEMM 
Ordfører for udtalelse 

Kontakt