Vera TAX : Hjem 

Medlem 

Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika 

Stedfortræder 

Regionaludviklingsudvalget 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien 

Seneste aktiviteter 

EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt