Mohammed CHAHIM : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Forbindelserne med Indien 

Stedfortræder 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 

Kontakt