Isabel CARVALHAIS : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Fiskeriudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Stedfortræder 

Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Canada 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Seneste aktiviteter 

En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PT  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt