András
GYÜRK

Ordfører for udtalelse - 6. valgperiode András GYÜRK

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder

07-05-2008 ITRE_AD(2008)404466 PE 404.466v02-00 ITRE
András GYÜRK

UDTALELSE om handel og klimaændringer

17-09-2007 ITRE_AD(2007)388576 PE 388.576v02-00 ITRE
András GYÜRK