András GYÜRK : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Seneste aktiviteter 

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - titandioxid (B9-0071/2020) HU  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Universaloplader til mobilt radioudstyr (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HU  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt