András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Mundtlige forespørgsler András GYÜRK

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Det indre markeds funktion

11-10-2019 O-000032/2019 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg