Veuillez remplir ce champ
András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Skriftlige stemmeforklaringer András GYÜRK

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - titandioxid (B9-0071/2020) HU

30-01-2020

A titán dioxid az élelmiszer- és a kozmetikai iparban, bőrgyógyászati készítményekben alkalmazott mikronizált anyag, amely nem oldódik, ellenáll a hőnek, a fénynek és a savnak. Leggyakrabban naptejekben, leégés elleni aeroszolokban mint fizikai fényvédőt használják. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséról és csomagolásáról szóló Bizottsági rendelet célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgását. A rendelet tartalmazza, hogy a titán -dioxid emberekre gyakorolt hatását, továbbá egyes vélemények szerint erősen karcinogén anyag. Az egészségügyi szempontokat vette figyelembe véve szavazatommal nem támogattam a Bizottsági rendelettel szemben emelt EP kifogást.

Universaloplader til mobilt radioudstyr (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HU

30-01-2020

Az Európai Parlament képviselői már több mint tíz éve kérik a mobiltelefonokhoz, táblagépekhez és e-könyv-olvasókhoz és más elektronikus eszközökhöz egységesen illeszkedő mobiltöltők bevezetését, azonban ezidáig nem történt érdemi előrelépés. Az ágazati szereplők közötti önkéntes megállapodás sajnos eredménytelennek bizonyult, így a piacon forgalomban lévő különféle töltők továbbra is túlzott költségeket és kellemetlenséget okoznak a fogyasztóknak.
Ezen kívül, világszerte évente mintegy 50 millió tonna e-hulladék halmozódik fel a feleslegessé vált töltők következtében. A fent kifejtett indoklásra tekintettel, pozitív szavazatommal támogatom az egységes töltőkről szóló állásfoglalási indítványt. Fontosnak tartom, hogy Európai Bizottság hozzon megfelelő jogi intézkedéseket hozzon megfelelő jogi intézkedéseket az egységes mobiltöltők bevezetése érdekében, illetve ismertesse a témát érintő hatásvizsgálat eredményeit.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) HU

14-11-2019

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) HU

14-11-2019

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) HU

14-11-2019

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21 (B9-0172/2019) HU

14-11-2019

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Kriminalisering af seksualundervisning i Polen (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) HU

14-11-2019

A szubszidiaritás elve alapján a Szerződés világosan rendelkezik a tagállami kompetenciákról. Az oktatáspolitika kialakítása a tagállamok jogosultsága. Mivel az Európai Parlamentnek nincs jogosultsága tagállami oktatási kérdésekbe beleszólni, szavazatommal nem támogattam a jelentést. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 6. cikke alapján az oktatáspolitika olyan terület, amelyen az Európai Unió kizárólag a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó hatáskörrel rendelkezik, míg a 82. cikk szerinti igazságügyi együttműködés büntetőügyekben kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozó terület.
Az állásfoglalási indítvány elfogadása és kihirdetése lényegében egy hatáskörtúllépés valósít meg, ultra vires döntés születik. A Szerződések szellemére, a nemzeti alkotmányokra és az uniós jog betartására való tekintettel nem szavaztam meg az állásfoglalási indítványt. Az Európai Parlamentnek, mint a jogalkotási eljárás egyik központi szereplőjének különös figyelmet kell fordítania az uniós jog betartására, a szubszidiaritás és az arányosság elvére, valamint a tagállamok és az Unió lojális együttműködésének elvére.

Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) HU

24-10-2019

Magyarország a Bizottság javaslatát kezdeti fenntartásokkal fogadta, mivel nem tartjuk szerencsésnek a Szolidaritási Alap eredeti céljától való eltérést, tovább kétségesnek tartjuk, hogyan ragadható meg torzítás nélkül a megállapodás nélküli kilépés egyes tagállamokra kifejtett hatása. Ezen fenntartások ellenére Magyarország kész a javaslat mentén dolgozni, de bizonyos módosításokat fontosnak tartunk.
Deutsch Tamás módosító javaslatokat nyújtott be a jelentéshez, melyek azt célozták, hogy (1) ne legyen hatása az új többéves pénzügyi keretre az intézkedésnek, (2) ne lehessen a Szolidaritási Alap keretében olyan célra forrást igényelni, melyet a Globalizációs Alapból is lehetne finanszírozni, továbbá, hogy (3) a jelenlegi általános szabályok mellett az év végéig jelenjenek meg a részletszabályok is.
Az Európai Parlament megszavazta Deutsch Tamás módosító javaslatait, és ezekkel a módosításokkal én is támogatni tudtam a parlamenti előterjesztést a plenáris szavazás során.

Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) HU

24-10-2019

A Thomas Cook vállalat csődje páratlan esemény az európai idegenforgalmi piacon. A csődbement vállalat éves szinten 19 millió turistának nyújtott különféle szolgáltatásokat. A csőd következtében 600 ezer személy hazautazását kellett megszervezni a nemzeti hatóságoknak, több mint 20 ezer munkavállaló vesztette el munkahelyét, és az egész európai idegenforgalmi ágazatot kockázatnak teszi ki, legfőképpen az ezen a területen működő kis- és középvállalkozókat és családi vállalkozásokat.
Európa első számú turisztikai célpont a világon, 4%-kal hozzájárulva az Európai Unió GDP-jéhez. A Thomas Cook csődje hatalmas károkat okozott az ágazatnak, amelynek a pontos hatásai még nem mérhetők és láthatóak. Az Európai Parlament indítványának célja, hogy felhívja erre az Európai Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy olyan mechanizmusokat támogasson, amelyek elkerülhetővé tehetik a hasonló eseményeket a jövőben. Tekintettel az idegenforgalom fontos gazdasági szerepére szavazatommal támogattam az indítványt.

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 – alle sektioner (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) HU

23-10-2019

Óriási áttörés, hogy a néppárti frakció, majd a Költségvetési Bizottság után, most az EP plenáris ülése is elfogadta: több pénzre van szükség a regionális fejlesztési programok megvalósítására 2020-ban. Ez azért fontos, mert el kell kerülni az előző többéves pénzügyi keret végén előállt „likviditási hiány” problémáját, és biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a tagállami, már megvalósított projektek számláinak kifizetésére.
A 2020-as év a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éve. Ezért is kell, hogy beszéljünk arról, hogy jelenlegi formájában elfogadhatatlan a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret javaslata. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul jelentősen csökkentené a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is. Sajnos a finn elnökség előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára.
Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülése jelentős mértékben 3 milliárd euróval emelné a kohéziós forrásokat 2020-ban szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles