András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Skriftlige stemmeforklaringer András GYÜRK

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Europäisches Klimagesetz (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) HU

07-10-2020

Magyarország a klímaváltozás elleni küzdelemben mindig a kiemelkedő teljesítményt nyújtó államok között volt, kellően nagyratörő, ugyanakkor reális célkitűzésekkel. Úgy vélem, hogy az uniós 60 %-os kibocsátási célértéket azonban felelősen addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az Európai Unió mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani az ipar modernizálására. Ezen oknál fogva a jelentés végszavazásakor tartózkodtam. Mindig támogattam a reális célkitűzéseket, de úgy gondolom, hogy a nemzetgazdaságok növekedését gátló, irreális baloldali elképzelések helyett inkább környezet- és emberbarát klímavédelmi intézkedésekre van szükség. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság legújabb hatástanulmánya nem mutatta be a tagállami szintű hatásokat, ezért részletes modellezést is kell majd végezni, amihez persze idő kell. Véleményem szerint a klímacélok elérése mellett mindannyiunk felelőssége, hogy alacsonyan tartsuk a magyar családok rezsikiadásait, hiszen a hazai rezsiköltségek Európában a legalacsonyabbak között vannak. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ne a családokkal fizettessék meg a költségeket a klímarombolók helyett, s el kell kerülni az élelmiszerek vagy az energia árának emelkedését! Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell, viszont azt sem engedhetjük meg, hogy az ipari szereplők ellehetlenüljenek.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for titandioxid (E 171) (B9-0308/2020) HU

07-10-2020

A titán-dioxid egy természetben előforduló titánoxid. Sok területen használják, festékekben, naptejekben és ételszínezékként (E171). Az Európai Bizottság titánium-dioxidra vonatkozó tervezet módosítása a jelenleginél tisztább helyzetet eredményez a nano részecskék terén, szigorúbb lenne az előírás a gyártókra, és többet kellene ellenőriznie a hatóságnak.
Továbbá az EFSA vonatkozó értékelése még folyamatban van, ami további változást hozhat a titán-dioxid felhasználását illetően, ezért a szavazás során tartózkodtam.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn (B9-0311/2020) HU

07-10-2020

Az akrilamid kis molekulasúlyú, vízben jól oldódó szerves vegyület. A szénhidráttartalmú élelmiszerek magas hőmérsékleten (120-150 °C felett) történő hevítésekor (pl. sütéskor, grillezéskor vagy zsírban történő sütéskor) természetes módon keletkezik akrilamid.
Az élelmiszeripari feldolgozás és az otthoni ételkészítés során egyaránt végbemenő, az élelmiszer „barnulását”, számos íz összetevő kialakulását is eredményező ún. Maillard-reakció során redukáló cukrok és aminosavak (főként aszparagin) reakciójával képződik akrilamid. A legtöbb gyermek számára a sült burgonya termékek jelentik az akrilamid bevitel jelentős részét. A csecsemők számára bizonyos bébiételek az akrilamid legfontosabb forrásai. A jelenleg rendelkezésre álló humán tanulmányok a rák kialakulására vonatkozó kockázat növekedésére korlátozott és nem egyértelmű, egymásnak ellentmondó bizonyítékokat szolgáltatnak és mivel
az Európai Bizottság akrilamidra vonatkozó tervezet módosítása a jelenleginél tisztább helyzetet eredményez, a szavazás során nem támogattam a kifogást.

Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom HU

05-10-2020

Az előterjesztés a tengerentúli területekkel foglalkozik.
Ezek a területek földrajzi távolságuk, sziget jellegük, kis méretük, sajátos nehéz éghajlati körülményeik, energia függőségük valamint néhány terméknek (például cukor, rum) való gazdasági kiszolgáltatottságuk miatt nem lennének olyan versenyképesek mint a kontinentális termelők vagyis a helyi termelés versenyképtelen lenne az állandó jelleggel fennálló nehézségek miatt.
A szóban forgó javaslat már érvényben levő adócsökkentési derogációk meghosszabbítását és átláthatóbb használatát célozza az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében azáltal, hogy kompenzálja a magasabb helyi előállítási költségeket.
A javaslatot az Európai Néppárt vonalát követve támogattam a plenáris szavazáson.

AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer HU

05-10-2020

Az előterjesztés a tengerentúli területekkel foglalkozik.
Ezek a területek földrajzi távolságuk, sziget jellegük, kis méretük, sajátos nehéz éghajlati körülményeik, energia függőségük valamint néhány terméknek (például cukor, rum) való gazdasági kiszolgáltatottságuk miatt nem lennének olyan versenyképesek mint a kontinentális termelők vagyis a helyi termelés versenyképtelen lenne az állandó jelleggel fennálló nehézségek miatt.
A szóban forgó javaslat már érvényben levő adócsökkentési derogációk meghosszabbítását és átláthatóbb használatát célozza az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében azáltal, hogy kompenzálja a magasabb helyi előállítási költségeket.
A javaslatot az Európai Néppárt vonalát követve támogattam a plenáris szavazáson

Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi HU

05-10-2020

Az előterjesztés a tengerentúli területekkel foglalkozik.
Ezek a területek földrajzi távolságuk, sziget jellegük, kis méretük, sajátos nehéz éghajlati körülményeik, energia függőségük valamint néhány terméknek (például cukor, rum) való gazdasági kiszolgáltatottságuk miatt nem lennének olyan versenyképesek mint a kontinentális termelők vagyis a helyi termelés versenyképtelen lenne az állandó jelleggel fennálló nehézségek miatt.
A szóban forgó javaslat már érvényben levő adócsökkentési derogációk meghosszabbítását és átláthatóbb használatát célozza az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében azáltal, hogy kompenzálja a magasabb helyi előállítási költségeket.
A javaslatot az Európai Néppárt vonalát követve támogattam a plenáris szavazáson

Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet HU

17-09-2020

Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy az jogállamiságot politikai furkósbotként használják bizonyos tagállamok ellen. Lengyelország és Magyarország ellen évek óta zajlik eljárás, amely kizárólag politikai célokat követ, és amely maga sem felel meg a jogállamiság követelményeinek.
A Lengyelországról szóló jelentés egy évek óta húzódó, parttalan eljárás részeként született, amelyben arra tesznek kísérletet, hogy a vádak körét folyamatosan bővítsék, újabb és újabb, egyébként szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó tárgyköröket vonjanak be az eljárásba. Mindez sérti tisztességes eljárás és a „vádhoz kötöttség” elvét. Úgy nem lehet számon kérni a jogállamiságot, hogy a tagállamokkal szemben eltérő mércét alkalmaznak, hogy dialógus helyett vádaskodó jelentéseket fogadnak el, hogy évekig tartó parttalan eljárásnak vetik őket alá.
Különösen szembeötlő, hogy a mondvacsinált jogállamisági vádak csak akkor kerülnek elő, ha karakteres, jobboldali politikát folytató kormány alakul egy tagállamban, míg baloldali vagy liberális kormányok alatt történő, kirívó, jogállamiságot sértő esetekben arcátlan hallgatásba burkolódznak az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói.
A fenti indokok miatt a jelentést nem támogattam.

Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2020 Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) HU

17-09-2020

A 2020-as költségvetési év 8. számú pótköltségvetésének célja, hogy 6,2 milliárd euró kifizetést mozgósítson a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében COVID-19 vakcina gyártásra (1,1 miliárd euró), illetve a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés (Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+) keretében módosított kohéziós programok végrehajtásának többletforrás igényére (5,1 milliárd euró). Májusban döntött az Európai Parlament és a Tanács, hogy a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés keretében a kohéziós programoknál a még le nem kötött kötelezettségvállalások előrehozhatók, illetve átcsoportosíthatók. A 8. számú pótköltségvetés most ehhez biztosít forrást, azaz a tagállamok előrehozott/átcsoportosított kötelezettségvállalásainak szintén előrehozott kifizetését jelenti.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a 8. számú pótköltségvetés elfogadását.

Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (RC-B9-0257/2020) HU

17-09-2020

Az európai polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga az Európai Unió egyik legbecsesebb vívmánya, valamint gazdaságunk egyik fontos hajtóereje. A koronavírus járvány azonban súlyosan érintette az egységes piacot. A mindennapos zökkenőmentes utazás számos polgár életének szerves részét képezi, s számukra az átláthatatlan szabályozások rendkívül nagy terhet jelentenek.
Szavazatommal támogattam a közös állásfoglalási indítványt, hiszen úgy vélem, hogy olyan egyértelműen alkalmazható, a tagállami szuverenitást nem sértő Bizottsági ajánlásokra van szükség, amelyeket a tagállamok könnyen követhetnek és megfelelően kommunikálhatnak az európai polgárok felé. Úgy vélem ezért, hogy a Bizottságnak ki kell dolgoznia és meg kell teremtenie a tagállamok által követhető belső piaci ajánlások szilárd alapját.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az állásfoglalásban lefektetett javasolt intézkedések már az eredményekre épülnek, ezen eredmények pedig a tagállamok gyors reagálási képességén alapulnak. A vírus terjedésének megfékezése, a polgárok egészségének védelme, valamint az Unión belüli, biztonságos körülmények közötti szabad mozgás fenntartása érdekében kiszámítható és átlátható megközelítésre van szükség a mozgás szabadságát érintő korlátozások elfogadásához!

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) HU

16-09-2020

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja már a júliusi EP állásfoglalást követően jelezte: az európai polgárok százmillióinak érdekeivel ellentétes ezért elfogadhatatlan az EP többségének álláspontja, amely élesen támadja, elutasítja az Európai Tanácsban született történelmi költségvetési megállapodást. Valamennyi európai országot elérte a járvány második hulláma, így még fontosabb a hét éves keretköltségvetés és a helyreállítási alap lehető leggyorsabb elfogadása. Az EP többsége a közös európai érdekekkel ellentétesen nem támogatja a tanácsi megállapodást, sőt, felelőtlen módon megtámadta azt. Ez a támadás az új koronavírus járvány okozta szociális és gazdasági válság közös uniós kezelésében eredményez helyrehozhatatlan késedelmet.
Ennek a súlyosan felelőtlen parlamenti eljárásnak újabb állomása: az EP többsége olyan uniós bevételek bevezetését támasztotta feltételül, amelyek a tagállamok döntő többségének álláspontjával élesen szembemenve felváltanák a jelenlegi, nagyobb részt a tagállamok gazdasági fejlettségétől függő befizetéseken alapuló rendszert. A legtöbb ilyen új, ún. saját forrás javaslat a szegényebb tagállamoktól vonna el több forrást a gazdagok javára. Az EP többsége megint az öncélú politikai nyomásgyakorlás eszközéhez nyúl, egy olyan, mindenki számára kötelező menetrendet szeretne az új bevételek bevezetésére, amely nélkül nem fogadja el az állam- és kormányfők történelmi döntését.
A fentiek miatt szavazatommal csak a Tanács álláspontjának elfogadását támogattam!

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg