Kinga GÁL : Hjem 

Næstformand 

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Stedfortræder 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Seneste aktiviteter 

Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018 (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) HU  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt