Javier MORENO SÁNCHEZ : Hjem 

Næstformand 

Delegationen for Forbindelserne med Canada 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Stedfortræder 

Udvalget om International Handel 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Kontakt